Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Uniwersytet Trzeciego Wieku


Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie: TUTW) otwarty w 2006 roku, znajduje się w centrum Tarnowa - Plac Kazimierza 5. Celem Uniwersytetu jest  prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników - warsztaty malarskie, informatyczne, ruchowe. Dodatkowym atutem naszego Uniwerstytetu  są klub szachowy, klub seniora, kawiarenka i bank czasu. Fundacja podpisała umowę współpracy z PWSZ w Tarnowie.

Siedziba TUTW: Tarnów, Pl. Kazimierza Wielkiego 5, I piętro  tel. 014/656-02-36

W pierwszym roku akademickim 2006/07 zajęcia informatyczne były prowadzone w pomieszczeniach Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowie, z którą Fundacja w tym czasie współpracowała. W roku akademickim 2006/07 i 2007/08 wszyscy wykładowcy prowadzili zajęcia jako wolontariusze, a słuchacze nie wnosili żadnych opłat. Od bieżącego roku akademickiego 2008/09 Fundacja za część atrakcyjnych zajęć pobiera od słuchaczy "opłatę" w formie ich własnego wolnego czasu "wpłacanego" do banku czasu, przeznaczonego później przez Fundację dla osób pozostających w domu, których stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w uniwersyteckich zajęciach.

Uniwersyteckie pomieszczenia (200 mkw) zostały przekazane Fundacji przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca. Zostały one przez Fundację kompleksowo wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć dla przeszło 150 słuchaczy.

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej TUTW) ma formułę otwartego projektu Fundacji "Kromka Chleba", w którym zajęcia dydaktyczne i inne imprezy skierowane są do mieszkańców miasta Tarnowa i okolic. Słuchaczem TUTW może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w TUTW oraz wypełni kwestionariusz osobowy. Słuchacze TUTW mogą uczestniczyć w zajęciach pakietu podstawowego oraz zajęciach fakultatywnych. Słuchacze TUTW uczestniczą w zajęciach na podstawie aktualnej legitymacji słuchacza, a zajęcia objęte tzw. pakietem podstawowym gwarantowane są bezpłatnie. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Po 2 kolejnych semestrach słuchacz TUTW otrzymuje świadectwo ukończenia roku akademickiego.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

HOSPICJUM VIA SPEI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

TARNOWSKA OPIEKA DOMOWA

ZUPA NA RYNKU

NOCLEGOWNIA

ŁAZIENKA

Irena Santor dla Via Spei

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki wystąpi 19 listopada w Tarnowie

Fundacja z dotacją ASOS 2018

W ramach dotacji zostanie zrealizowany projekt "Rogaliki nadziewane miłością"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA