Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Uniwersytet Trzeciego Wieku


Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie: TUTW) otwarty w 2006 roku, znajduje się w centrum Tarnowa - Plac Kazimierza 5. Celem Uniwersytetu jest  prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników - warsztaty malarskie, informatyczne, ruchowe. Dodatkowym atutem naszego Uniwerstytetu  są klub szachowy, klub seniora, kawiarenka i bank czasu. Fundacja podpisała umowę współpracy z PWSZ w Tarnowie.

Siedziba TUTW: Tarnów, Pl. Kazimierza Wielkiego 5, I piętro  tel. 014/656-02-36

W pierwszym roku akademickim 2006/07 zajęcia informatyczne były prowadzone w pomieszczeniach Izby Przemysłowo - Handlowej w Tarnowie, z którą Fundacja w tym czasie współpracowała. W roku akademickim 2006/07 i 2007/08 wszyscy wykładowcy prowadzili zajęcia jako wolontariusze, a słuchacze nie wnosili żadnych opłat. Od bieżącego roku akademickiego 2008/09 Fundacja za część atrakcyjnych zajęć pobiera od słuchaczy "opłatę" w formie ich własnego wolnego czasu "wpłacanego" do banku czasu, przeznaczonego później przez Fundację dla osób pozostających w domu, których stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w uniwersyteckich zajęciach.

Uniwersyteckie pomieszczenia (200 mkw) zostały przekazane Fundacji przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca. Zostały one przez Fundację kompleksowo wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć dla przeszło 150 słuchaczy.

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej TUTW) ma formułę otwartego projektu Fundacji "Kromka Chleba", w którym zajęcia dydaktyczne i inne imprezy skierowane są do mieszkańców miasta Tarnowa i okolic. Słuchaczem TUTW może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w TUTW oraz wypełni kwestionariusz osobowy. Słuchacze TUTW mogą uczestniczyć w zajęciach pakietu podstawowego oraz zajęciach fakultatywnych. Słuchacze TUTW uczestniczą w zajęciach na podstawie aktualnej legitymacji słuchacza, a zajęcia objęte tzw. pakietem podstawowym gwarantowane są bezpłatnie. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Po 2 kolejnych semestrach słuchacz TUTW otrzymuje świadectwo ukończenia roku akademickiego.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

HOSPICJUM VIA SPEI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

TARNOWSKA OPIEKA DOMOWA

ZUPA NA RYNKU

NOCLEGOWNIA

ŁAZIENKA

Trzech Tenorów i Ona

Zapraszamy na Noworoczny Koncert Charytatywny, który odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Lusławicach

Irena Santor dla Via Spei

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki wystąpi 19 listopada w Tarnowie

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA