Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

KRS

Fundacja Kromka Chleba prowadzi działalność pod numerem rejestru KRS: 0000157946.


KRS - Krajowy Rejestr Sądowy KRS - jest to rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy. W odróżnieniu od poprzedniego rejestru handlowego, którego poziom dostępności był ograniczony ze względów technicznych, Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Więcej informacji dotyczących KRS można znaleźć TUTAJZałącznik do wpisu

KRS Fundacji Kromka Chleba

FUNDACJA

STATUT FUNDACJI

CELE FUNDACJI

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

KRS

Razem przy wielkanocnym stole

Tak niewiele czasami potrzeba, aby przywrócić godność i poczucie własnej wartości osobom w trudnej sytuacji życiowej

Dobro wraca

Przekazując 1% podatku, pomagasz mu wrócić do Ciebie

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA