Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Jak możesz pomóc?

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym chorym, osobom starszym, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, pozostających bez pracy i ich rodzinom, pomoc uzależnionym i rodzinom tych osób, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z samotnością, wiekiem emerytalnym, niepełnosprawnością, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków pomoc psychologiczna, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk dla osób starszych, emerytów, rencistów, szkolenia, informację, aktywizację społeczną osób starszych, emerytów, rencistów, promocja ich zdrowego stylu życia (zachowanie i zwiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności tych osób), organizowanie zespołów specjalistycznych (kół zainteresowań) rozwijających własną działalność tych osób na bazie np. ośrodków kultury czy bibliotek, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej.


  • 1% podatku,
  • Zbiórki do puszek,
  • Wpłaty bezpośrednie,
  • Bank czasu

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

ZBIÓRKI PUBLICZNE

WPŁATY BEZPOŚREDNIE

BANK CZASU

Trzech Tenorów i Ona

Zapraszamy na Noworoczny Koncert Charytatywny, który odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Lusławicach

Irena Santor dla Via Spei

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki wystąpi 19 listopada w Tarnowie

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA