Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Przekaż 1% podatkuOd 15 lat opiekujemy się osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej: są wykluczone społecznie, samotne i chore. Dostrzegamy i odpowiadamy na potrzeby tych, którzy są najbliżej nas. Budujemy pierwsze w Tarnowie stacjonarne hospicjum Via Spei. 


Dobro wraca. Dlatego każdy gest ma podwójną siłę.   

Budowa hospicjum to ogromne przedsięwzięcie, a zaufanie darczyńców to dla nas wielka odpowiedzialność. Dzięki 1% i innym działaniom, które podejmujemy, prace wciąż postępują. W 2018 roku środki z 1% przeznaczymy na elewację z ociepleniem budynku hospicjum. Przewidywany koszt inwestycji to 300.000 zł. 

Aby przekazać 1% podatku na rzecz budowy Hospicjum Via Spei należy

  • ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy.
  • obliczyć 1% podatku, zaokrąglając kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • (np. w przypadku kwoty 32,27 zł - wpisujemy 32,20 zł).
  • wpisać do druku PIT wyliczoną kwotę 1% podatku podając numer KRS: 0000157946.
  • wypełniony formularz PIT wysłać do Urzędu Skarbowego.

Brodski Carnival Show

Największe przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej

Fundacja z dotacją z FIO 2017

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowany projekt "Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA