Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

Pomoc z budżetu Miasta Tarnowa

Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym

Fundacja Kromka Chleba prowadzi łazienkę i noclegownię dla osób bezdomnych
w ramach projektu pod nazwą "Udzielanie wszechstronnej pomocy
osobom bezdomnym", który jest współfinansowany z Budżetu
Miasta Tarnowa, na podstawie umowy WZP-RPS.8122.83.1.2015 z dn. 30
grudnia 2015 roku.


Noclegownia jest otwarta od 1 stycznia do 31 marca 2017r. oraz od 1 października do 31 grudnia 2017r. w każdy dzień tygodnia w godzinach 19.00-7.00, dysponuje 12 miejscami noclegowymi (8 dla mężczyzn i 4 dla kobiet).


Łazienka jest czynna przez 6 dni w tygodniu: poniedziałek-środa 9.00-13.00,
czwartek-piątek 13.00-17.00 i sobota 8.00-12.00.www.tarnow.plRazem przy wielkanocnym stole

Tak niewiele czasami potrzeba, aby przywrócić godność i poczucie własnej wartości osobom w trudnej sytuacji życiowej

Dobro wraca

Przekazując 1% podatku, pomagasz mu wrócić do Ciebie

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA