Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

Fundacja z dotacją z FIO 2017

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowany projekt "Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne"

Fundacja Kromka Chleba otrzyma dotację w ramach programu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2017.
W ramach projektu pn. "Aktywny Senior - choreoterapia,
arteterapia, podróże wirtualne" odbywać się będą warsztaty malarskie,
zajęcia gimnastyczne i taneczne, a także spotkania z podróżnikiem i 
wspólna wycieczka.
Celem projektu jest przede wszystkim promowanie
wśród osób starszych aktywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu
oraz wyrobienie nawyku zdrowego stylu życia, który uczestnicy będą
wykorzystywać w codziennym życiu.

Brodski Carnival Show

Największe przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej

Fundacja z dotacją z FIO 2017

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowany projekt "Aktywny Senior - choreoterapia, arteterapia, podróże wirtualne"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA