Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

II edycja projektu

"Rogaliki nadziewane miłością"

W 2019 roku Fundacja Kromka Chleba będzie kontynuować projekt "Rogaliki nadziewane miłością". II edycja zadania rozpocznie się w kwietniu i będzie kontynuacją działań realizowanych w roku ubiegłym. Przypomnijmy, że projekt polega na systematycznych odwiedzinach osób starszych i o ograniczonej samodzielności przez młodych wolontariuszy. Młodzież przygotowuje w ramach zajęć szkolnych symboliczny poczęstunek i raz w tygodniu odwiedza starsze osoby. Wizyta przebiega na rozmowie, drobnej pomocy np. czytanie prasy i jest miłym akcentem w życiu osób starszych, które nierzadko są samotne i potrzebują towarzystwa drugiej osoby. Dla młodych ludzi udział w zadaniu jest nowym doświadczeniem, dzięki któremu uczą się empatii i wrażliwości na potrzeby osób starszych.
Fundacja Kromka Chleba realizuje projekt z dwiema szkołami partnerskimi: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie i Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 -  ASOS 2019.


Pomagamy potrzebującym

w ramach zadania publicznego "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna"

II edycja projektu

"Rogaliki nadziewane miłością"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA