Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

Pomagamy potrzebującym

w ramach zadania publicznego "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna"

Fundacja Kromka Chleba otrzymała dotację w ramach I otwartego konkursu ofert Wojewody Małopolskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W ramach zadania pn. "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna" zostanie zorganizowane tradycyjne śniadanie wielkanocne dla osób bezdomnych i ubogich, a uczestnicy spotkania zostaną obdarowani paczkami świątecznymi. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wyremontowana łaźnia prowadzona przez Fundację przy ul. Bandrowskiego 26 w Tarnowie; zakupiony będzie także niezbędny sprzęt, z którego korzystać będą osoby bezdomne, m.in. pralka, żelazko.
Projekt będzie realizowany od 15 kwietnia do 31 października 2019 roku.

Pomagamy potrzebującym

w ramach zadania publicznego "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna"

II edycja projektu

"Rogaliki nadziewane miłością"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA