Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

WYDARZENIA

Spotkanie wielkanocne

dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych

We wtorek, 16 kwietnia br. Fundacja Kromka Chleba zorganizowała, jak każdego roku, tradycyjne spotkanie wielkanocne, w którym wzięły udział osoby bezdomne, ubogie i samotne. Przy wspólnym stole zebrało się ponad 30 potrzebujących osób, które zostały ugoszczone świątecznym żurkiem, sałatką i ciastem. Każdy z uczestników otrzymał także paczkę żywnościową. Był czas na modlitwę, życzenia nadziei i otuchy oraz rozmowy o codziennych problemach, z jakimi borykają się osoby bezdomne.
Fundacja Kromka Chleba od 16 lat opiekuje się osobami bezdomnymi, prowadząc dla nich łaźnię i noclegownię, a także organizując każdego roku świąteczne spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne. Ważne jest by w tym wyjątkowym czasie nikt nie czuł się samotny i opuszczony. W ten sposób realizowane jest nauczanie Świętego Jana Pawła II o potrzebie 'wyobraźni Miłosierdzia': "Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni Miłosierdzia, aby (...) nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem."


Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna" realizowane przez Fundację kromka Chleba, jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Pomagamy potrzebującym

w ramach zadania publicznego "Wsparcie osób bezdomnych - spotkanie wielkanocne, pomoc materialna"

II edycja projektu

"Rogaliki nadziewane miłością"

FUNDACJA

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

JAK MOŻESZ POMÓC?

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA