O Uniwersytecie

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie: TUTW) otwarty w 2006 roku, znajduje się w centrum Tarnowa - Plac Kazimierza Wielkiego 5. Celem Uniwersytetu jest prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników - warsztaty malarskie, informatyczne, ruchowe.

 

W TUTW zajęcia są prowadzone dzięki życzliwości wielu osób-wolontariuszy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie, Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz dzięki licznemu gronu osób – przyjaciół Fundacji Kromka Chleba, reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe.

 

W 2005 roku nie było w Tarnowie żadnej oferty skierowanej do osób, które są samotne, na rencie czy emeryturze. Stąd narodził się pomysł, by stworzyć dla nich miejsce, do którego mogliby przychodzić i realizować swe pasje. Z ks. Arturem Ważnym, ówczesnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, udaliśmy się do biskupa Wiktora Skworca z prośbą o przekazanie pomieszczeń do prowadzenia tej działalności. Ks. biskup wyraził zgodę i przystąpiliśmy do remontu.

Anna Czech, Prezes Fundacji 

 

W pierwszym roku działalności Uniwersytetu zajęcia prowadzone były w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, z którą Fundacja podpisała umowę o współpracy. Zajęcia informatyczne odbywały się w pomieszczeniach Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Od roku akademickiego 2007/2008 zajęcia prowadzone są już w pomieszczeniach Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o łącznej powierzchni 200 m2. Ich poświęcenia dokonał bp Wiktor Skworc podczas uroczystej inauguracji  6 listopada 2007 roku. Trzeba cieszyć się tą inicjatywą edukacyjną, która jest oferowana osobom w starszym wieku. – powiedział wówczas biskup – Oby była dostrzeżona przez tych, do których jest adresowana i żeby spełniła swoje zadanie, żeby rzeczywiście ludziom w III wieku dano pewien pokarm duchowy, pewną wiedzę, która ułatwi im życie, która ich zajmie, że wypełni się pięknie ich człowieczeństwo.

 

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę otwartego projektu Fundacji "Kromka Chleba", w którym zajęcia dydaktyczne skierowane są do mieszkańców miasta Tarnowa i okolic. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach oraz wypełni kwestionariusz osobowy.

 

Uniwersytet posiada salę wykładową pracownię malarską, wyposażoną w sztalugi. W Uniwersytecie działa Klub Seniora i kawiarenka, gdzie przy kawie i herbacie słuchacze mogą porozmawiać o książkach, filmach, spektaklach teatralnych, pograć w szachy, a tym samym zawiązywać nowe kontakty towarzyskie. W sali wykładowej znajduje się pianino, dzięki czemu wszelkie uroczystości i spotkania odbywające się w TUTW mają bardzo dobrą oprawę muzyczną.

 

Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w zajęciach pakietu podstawowego oraz zajęciach fakultatywnych. Każdy z słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Po 2 kolejnych semestrach słuchacz Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje świadectwo ukończenia roku akademickiego.

 

Używamy plików cookie. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności
Wspieraj nas