Cykl 9 wykładów

Wykład 7

Prawo dla seniorów

Piątek, 17 grudnia 2021, godz. 9.00

Brak wiedzy, zmieniające się przepisy prawne, mogą prowadzić do sytuacji, w których osoby starsze czują się zagubione i nie podejmują działań ważnych dla poprawy swojej sytuacji życiowej. Chcemy to zmienić. Podczas wykładu ekspert podzieli się z Państwem wiedzą praktyczną m.in. w zakresie prawa spadkowego, przeciwdziałania przemocy, jakiej mogą doświadczać seniorzy. Po części wykładowej zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Wykład prowadził Tomasz Kocoł – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law. Obszar zainteresowań: prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne.

Dziękujemy Państwu za udział! Zachęcamy do oglądania nagrania z wykładu:

 

 

Przeciwdziałanie przemocy

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 3. Art. 207 § 1 Kodeksu karnego – Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Prawo spadkowe

 1. Spadek – ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy.
 2. Składniki majątkowe wchodzące w skład spadku np. nieruchomość czy samochód. W skład spadku wchodzą też długi.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, dotyczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Dyspozycja może dotyczyć małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa. Obecnie kwota pieniężna objęta dyspozycjami nie może przekroczyć 116.000,00 zł.
 4. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.
 5. Nabycie spadku następuje z dniem jego otwarcia.
 6. Stwierdzenie nabycia spadku następuje później w drodze postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego przez notariusza.
 7. Dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe.
 8. Spadkobiercami mogą być wyłącznie osoby żyjące w dniu śmierci spadkodawcy z wyjątkiem dziecka poczętego, o ile urodzi się żywe.
 9. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
 10. Kręgi spadkobierców. W pierwszej kolejności do spadku powołany jest małżonek i dzieci.
 11. Separacja wyłącza dziedziczenie małżonka.
 12. Testament polega na powołaniu spadkobiercy, a nie na rozdysponowaniu poszczególnych składników spadku.
 13. Testament może zostać sporządzony pismem odręcznym albo przed notariuszem.
 14. Zapis i zapis windykacyjny – zobowiązanie spadkobiercy do dokonania określone rozporządzenia majątkiem spadkowym.
 15. Zachowek – przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy (połowa wartości udziału spadkowego). Wydziedziczenie.

 

Przeciwdziałanie przemocy oraz prawo spadkowe – Konspekt / PDF

kromkachleba.pl

kromkachleba.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

WPŁAĆ I POMÓŻ