Cykl 9 wykładów

Wykład 4

Twoje bezpieczeństwo na co dzień

Wtorek, 21 grudnia 2021, godz. 9.00

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, zdrowotne czy to wynikające z solidarności międzypokoleniowej? Co może nam zagrażać i jak przeciwdziałać sytuacjom, które wpływają negatywnie na nasze poczucie komfortu? Podczas wykładu poznają Państwo praktyczne aspekty tych zagadnień. W drugiej części spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne w ramach dyżuru telefonicznego.

Wykład prowadziła dr Małgorzata Gajda-Kantorowska – pracownik naukowy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii.

Dziękujemy Państwu za udział! Zachęcamy do oglądania nagrania z wykładu:

 

 


1. Bezpieczeństwo pieniędzy w banku

W przypadku upadłości banku depozyty osób fizycznych są gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do równowartości 100 tys. EURO; Kwota gwarantowana to suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 

2. Odwrócony kredyt hipoteczny (inaczej: kredyt z odwróconą hipoteką)

Przeznaczany jest dla osób będących właścicielami nieruchomości, pozwala uzyskać środki finansowe na dowolny cel, jest przeznaczony głównie dla osób w podeszłym wieku jest produktem bankowym oferowanym od 2014 r. (Ustawa z 24.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20140001585/U/D20141585Lj.pdf), spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Środki mogą być wypłacone jednorazowo lub ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy (nie musi być świadczeniem dożywotnim), przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej kredytobiorca może zamieszkiwać w swoim domu lub mieszkaniu.

 

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

 

Kwota kredytu hipotecznego zależy od:

  • wartości rynkowej nieruchomości;
  • wieku kredytobiorcy;
  • płci kredytobiorcy (kobiety – większa oczekiwana długość życia);
  • (czasem) stanu jego zdrowia.

 

Trudno jest uzyskać kwotę wyższą niż 50% wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zastawu. Nie zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy!!!

 

3. Zaciąganie kredytów i pożyczek

Kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOK-i, natomiast pożyczek również inne podmioty. Są to instytucje pożyczkowe, które udzielają pożyczek z własnych środków, banki natomiast udzielają pożyczek z pieniędzy zdeponowanych przez klientów. Działalność banków i SKOK-ów jest licencjonowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, natomiast instytucje pożyczkowe nie podlegają żadnej szczególnej kontroli i w każdej chwili mogą zaprzestać działalności. Zawierając umowę o pożyczkę z taką instytucją należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania związane z zabezpieczeniem, a także na całkowity koszt pożyczki obejmujący oprocentowanie, prowizje oraz wszelkie dodatkowe opłaty związane z jej udzieleniem oraz obsługą w trakcie trwania umowy. 

 

Broszura – Twoje bezpieczeństwo na codzień 

kromkachleba.pl  

kromkachleba.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

WPŁAĆ I POMÓŻ