Cykl 9 wykładów

Wykład 5

Gdzie skutecznie szukać pomocy?

Wtorek, 21 grudnia 2021, godz. 19.00

W ramach projektu stawiamy na realne wsparcie. Pokazujemy rozwiązania oparte na praktycznej wiedzy ekspertów. Co robić w sytuacjach trudnych lub tych codziennych, które nas przerastają? Jak poprawić swoją sytuację życiową? Podczas wykładu i konsultacji indywidualnych poznają Państwo najważniejsze instytucje i miejsca, w których można uzyskać pomoc.

Wykład prowadziła Ewa Siedlik – zastępca kierownika Katedry Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Dziękujemy Państwu za udział! Zachęcamy do oglądania nagrania z wykładu:

 

 

Osoby starsze często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku gdy w ich życiu pojawiają się trudności. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub wsparcia mogą Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania. W Tarnowie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. MB Fatimskiej 9, tel: 14 688 20 20.

 

Zakres pomocy udzielanej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

1. Pomoc materialna

Jeżeli uzyskiwany dochód nie wystarcza na podstawowe potrzeby, np. zakup leków, opału na zimę (dochód dla osoby samotnej to 701 zł, w rodzinie to 528 zł na osobę).

 

2. Pomoc usługowa

W zależności od stanu zdrowia, osoby starsze, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z zajęć w ośrodkach wsparcia (Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy).
Osobom, które wymagają całodobowej opieki, gmina ze względu na miejsce zamieszkania zapewnia pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Programy realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej

1. Program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów Program adresowany jest do:

 1. seniorów powyżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,
 2. osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodka w zakresie:

 • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

 

2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 

Przemoc wobec osób starszych

Osoby starsze, z uwagi na swój wiek, stan zdrowia i zależność od osób drugich często doświadczają przemocy ze strony najbliższych lub opiekunów. Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna ze względu np. na zależność materialną, czy emocjonalną. W każdej Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, który po zgłoszeniu problemu rozezna sytuację Seniora i w razie konieczności założy procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

Przemoc można zgłosić także pielęgniarce środowiskowej lub lekarzowi rodzinnemu, którzy mają obowiązek założenie procedury „Niebieskie Karty”, w przypadku podejrzenia przemocy wobec Seniora ze strony najbliższych. Zakres pomocy udzielanej w ramach środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – realizowany przez Powiaty.

 

Dofinansowanie przysługują tylko osobom z orzeczoną niepełnosprawnością i obejmuje:

 • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 • Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.
 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

Broszura – Gdzie możesz uzyskać pomoc

 

kromkachleba.plkromkachleba.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

WPŁAĆ I POMÓŻ